Νέα

30 Οκτωβρίου, 2017

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου.
30 Οκτωβρίου, 2017

Ενημέρωση Γονέων

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στο χώρο του Φροντιστηρίου έχουμε ενημέρωση γονέων.