Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 2 ή 3
Αρχαία 2
Β' Γυμνασίου
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 2 ή 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 2
Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 2

Γενικό Λύκειο

Α' Λυκείου
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία 2
Αρχαία 3
Β’ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση (Προτεινόμενα μαθήματα)
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά (με προετοιμασία Γ΄Λυκ.) 4
Φυσική (με προετοιμασία Γ΄Λυκ.) 4
Βιολογία 1
Α.Ε.Π.Π 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
Β’ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Αρχαία 4
Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 2
Άλγεβρα 2
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών σπουδών
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 3
Αρχαία 6 (για τη θερινή περίοδο)
5 (για τη χειμερινή περίοδο)
Ιστορία 2
Λατινικά 3
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Θετικών σπουδών
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 3
Φυσική 5 (για τη θερινή περίοδο)
4 (για τη χειμερινή περίοδο)
Χημεία 3
Μαθηματικά 6 (για τη θερινή περίοδο)
5 (για τη χειμερινή περίοδο)
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Επιστημών υγείας
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 3
Φυσική 5 (για τη θερινή περίοδο)
4 (για τη χειμερινή περίοδο)
Χημεία 3
Βιολογία 3
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 3
Μαθηματικά 6 (για τη θερινή περίοδο)
5 (για τη χειμερινή περίοδο)
Α.Ε.Π.Π 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3

Επαγγελματικό Λύκειο

Α’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Β’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Με προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) 3
Μαθήματα ειδικοτήτων (Προαιρετικά) 2
Γ’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως)
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4 (για τη θερινή περίοδο)
3 (για τη χειμερινή περίοδο)
Μαθήματα ειδικοτήτων (ενδεικτικά αναφέρουμε): Ανατομία - Υγιεινή - Α.Ο.Θ.-Α.Ο.Δ.Ε. - Προγραμματισμός-Δίκτυα- Στοιχεία Μηχανών - Ηλεκτρολογία κ.λ.π. 3