Ενημέρωση Γονέων

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στο χώρο του Φροντιστηρίου έχουμε ενημέρωση γονέων ως εξής:

  • 9:30 – 11:30 Γ΄ Λυκείου - ΕΠΑΛ
  • 11:00 – 12:30 Β΄ Λυκείου
  • 12:00 – 13:00 Α΄ Λυκείου - Γυμνάσιο

Σας περιμένουμε