Οργάνωση & Διοίκηση

Το φροντιστήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης οργάνωσης και λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε τομέας αλλά και κάθε εργαζόμενος του οργανισμού, συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους άλλους, ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός συνόλου, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων.

Η διοίκηση του φροντιστηρίου είναι υπεύθυνη για:

  1. Την τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, όπως ορίζονται από τους νόμους και τους κανόνες της ελληνικής πολιτείας.
  2. Την επίτευξη των στόχων ποιότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, όπως αυτοί καθορίζονται ανά τάξη, κατεύθυνση και μαθητή. Οι στόχοι ποιότητας δεν είναι ούτε σχήματα λόγου κενά περιεχομένου, ούτε θεωρητικές ιδέες, ξένες με την καθημερινότητα της εκπαίδευσης. Οι στόχοι ποιότητας τίθενται, για να επιτευχθούν. Εξάλλου… ποιότητα είναι να τηρείς τις υποσχέσεις σου…
  3. Τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του φροντιστηρίου, τη διαμόρφωση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φροντιστηρίου, και την αξιολόγηση. Είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την αρμονική, αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία διοικητικού προσωπικού, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.