Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να υλοποιούνται με συνέπεια και από τους εκπαιδευόμενους και από τους εκπαιδευτές.

Στο φροντιστήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ», ελέγχονται καθημερινά:

  1. Η παρουσία των εκπαιδευτών.
  2. Η παρουσία των εκπαιδευομένων.
  3. Η τήρηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  4. Η ανάγκη αλλαγών του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  5. Η πληρότητα και η καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των μέσων.