Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Αριστοτέλειο Φροντιστήριο σε μια προσπάθεια κάλυψης των κενών που δημιουργούνται σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχει στους μαθητές του μια σειρά από υπηρεσίες. Η βοήθεια που προσφέρεται συσχετίζεται με την ενημέρωση γύρω από τα επαγγέλματα και τις δυνατότητες αποκατάστασης, τις μεθόδους εύρεσης εργασίας, τις μετεγγραφές και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ενδεχομένως να δυσκολέψουν μαθητές και γονείς.

Οι υπηρεσίες του φροντιστηρίου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Ατομική συμπλήρωση ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου με παράλληλη ενημέρωση για τις σχολές και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας.
  2. Συμπλήρωση (προαιρετική) μηχανογραφικού δελτίου της Κύπρου με ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τη διαδικασία και τις σπουδές.
  3. Βοήθεια για τη συμπλήρωση εντύπων στρατιωτικών σχολών.
  4. Εσωτερικές ημερίδες ενημέρωσης για το εξεταστικό σύστημα και τα επαγγέλματα.
  5. Ατομική ενημέρωση σε μαθητές και γονείς για οποιοδήποτε θέμα αφορά το επαγγελματικό μέλλον του μαθητή.
  6. Ενημέρωση για θέματα σπουδών στο εξωτερικό.
  7. Δυνατότητα πραγματοποίησης ψυχομετρικού Test επαγγελματικού προσανατολισμού σε προνομιακή τιμή. Το Test προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα του παιδιού και καταγράφει τις ομάδες επαγγελμάτων που του ταιριάζουν.

Το Αριστοτέλειο Φροντιστήριο είναι από τα λίγα φροντιστήρια πανελλαδικά που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, με υπεύθυνο τον κ. Καλόγηρο Βασίλειο, εξωτερικό συνεργάτη της εταιρίας συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας EMPLOY και υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας για θέματα απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Στόχος μας η διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή του μαθητή στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και παράλληλα θα διευκολύνουν τη μετάβασή του στο χώρο της αγοράς εργασίας, ως αποτέλεσμα της παροχής ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.