Υποδομές & Εξοπλισμός

Το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» φροντιστήριο περιλαμβάνει στους δύο ορόφους του πολλές και άνετες, κλιματιζόμενες, αίθουσες με ειδικό φωτισμό, διαδραστικούς πίνακες και βιντεοπροβολείς. Υπάρχει ανεξάρτητος χώρος Καθηγητών και ανεξάρτητος χώρος αναμονής για τους μαθητές μας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ελεύθερο INTERNET . Στον πρώτο όροφο υπάρχει αναγνωστήριο με βιβλιοθήκη όπου μπορεί κάποιος να βρει πλήθος από Οδηγούς Σπουδών για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα επαγγελματικού προσανατολισμού με Η/Υ για συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Στον ίδιο όροφο υπάρχει κυλικείο.

Το Αριστοτέλειο έχει αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Αρ. ΄Αδειας 2203388) και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας με σύστημα πυρόσβεσης, έξοδο κινδύνου και πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. Η συντήρηση και, όπου χρειάζεται, η ανανέωση του εξοπλισμού καταγράφεται και παρακολουθείται μέσω του βιβλίου «υποδείξεων και συστάσεων» (βιβλίο τεχνικού ασφαλείας).